^Jazda w górę!
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Flaga Unijna

Flaga Unijna

Globus świata

Wodoodporne naklejki

Tłumacz strony

Zegar

   
Polska °C
Hamburg °C
New York °C
Dubai °C
Tokyo °C
  14.06.2024 Ferienhaus Ostsee

PZHGP - Oficjalna strona

System zgłaszania

Sklep dla gołębi

Kontakt

Kontakt

Losowe zdjęcie

0606060600606.jpg

Symbol - Orneta

Smok

Avistar - Sklep

Toplista

Hap Labs

  Pierwsze gołębie miałem okazję dostać w spadku po moim ukochanym dziadku Józefie, Taty i bracie było to jeszcze w mojej wczesnej młodości.Przez wszystkie lata obcowania z gołębiami, zdobyłem ogromne doświadczenie oraz wszelkie możliwe kompetencję, by być prawdziwym hodowcą.  Miałem również możliwość współpracy ze znanymi na świecie hodowcami

gołębi m.in. z Holandii, Belgii, Danii i Niemiec,Taiwan ,Pakistan,Irak,Bangladesz,Kuwejt,Dubaj,China; itd. Do dziś dnia utrzymuję z nimi te współpracę, a polega ona głównie na zamianie i kupnie gołębi pocztowych wysokiej klasy. Pragnę podkreślić, iż gołębie te do dziś dnia wykazują się osiągnięciami najwyższych lotów.

 

Ludzie z którymi współpracuje to oprócz czołowych hodowców, serdeczni i oddani przyjaciele, którzy wspierają i pomagają mi od lat

 

Współpracowałem i  spracuję.  

 

   The first pigeons had the opportunity to get in the fall after my beloved grandfather Joseph, Dad and my brother was still in my early youth. In all the years of associating with pigeons, won a lot of experience and competence of all possible to be a true breeder . I also had the opportunity to work with world-known breeders among the pigeons the Netherlands, Belgium , Denmark and Germany , Taiwan , Pakistan , Iraq , Bangladesh , Kuwait , Dubai, China ; etc. To this day I maintain the cooperation with them , and it is based mainly on the exchange and purchase high quality racing pigeons . I want to emphasize that these pigeons to this day show the achievements of the highest caliber . People with whom it works in addition to the leading breeders , kind and devoted friends who support and help me for years . Collaborated and partnered .

                                                                                 

第一鴿子有機會我心愛的祖父約瑟夫,爸爸以後,以獲得在秋天和我哥還在在我早期的青春。 在所有這些年來與鴿子為伍,贏得了不少的經驗和所有可能的能力是一個真正的飼養員。 我也有機會與世界知名的育種工作 鴿子之中荷蘭,比利時,丹麥和德國,台灣,巴基斯坦,伊拉克,孟加拉國,科威特,迪拜,中國;等等。為了這一天,我與他們保持合作,而且主要是基於交換和購買高品質的賽鴿。我想強調的是,這些鴿子,這一天展現最優秀的成績。 誰支持和幫助我多年的人與它的工作原理,除了領先的育種,善良,忠誠的朋友 合作和合作

                                                                         Napisz do mnie! --------->                     

 

      

Poniżej zdjęcia ptaków z mojej hodowli. 

Dì yī gēzi yǒu jīhuì wǒ xīn'ài de zǔfù yuēsèfū, bàba yǐhòu, yǐ huòdé zài qiūtiān hé wǒ gē hái zài zài wǒ zǎoqí de qīngchūnZài suǒyǒu zhèxiē niánlái yǔ gēzi wéiwǔ, yíng dé liǎo bù shǎo de jīngyàn hé suǒyǒu kěnéng de nénglì shì yīgè zhēnzhèng de sìyǎng yuán.Wǒ yěyǒu jīhuì yǔ shìjiè zhīmíng de yùzhǒng gōngzuògē zǐ zhī zhōng hélán, bǐlìshí, dānmài hé déguó, táiwān, bājīsītǎn, yīlākè, mèngjiālā guó, kēwēitè, díbài, zhōngguó; děng děng. Wèile zhè yītiān, wǒ yǔ tāmen bǎochí hézuò, érqiě zhǔyào shi jīyú jiāohuàn hé gòumǎi gāo pǐnzhí de sài gē. Wǒ xiǎng qiángdiào de shì, zhèxiē gēzi, zhè yītiān zhǎnxiàn zuì yōuxiù de chéngjīShuí zhīchí hé bāngzhùduōnián de rén yǔ tā de gōngzuò yuánlǐ, chúle lǐngxiān de yùzhǒng, shànliáng, zhōngchéng
Wojtek

Moje osiągnięcia

Copyright © 23-12-2015. Wojciech Lewandowski - Hodowla Rights Reserved.